Til toppen

Salgs-og leveringsbetingelser

Priser
De til enhver tid gjeldende prisene kan finnes på vår nettbutikk. Prisene på nettbutikken er å forstås som kundens
nettopriser etter eventuelt avtalte rabatter. Kontakt oss for tilgang til innlogging i nettbutikk. Vi tar forbehold mot eventuelle feil i datasystemet som kan vise feil priser.

Miljøgebyr
0,4% for el-materiell, og 1% for lyskilder.

Fraktsonetillegg
Sats for lyskilder 
Sone 1 Sør/Østlandet 1,5%
Sone 2 Vestlandet 2,0%
Sone 3 Trøndelag 2,5%
Sone 4 Nord-Norge 3,0%
Sone 5 Svalbard 4,0%

Sats for armaturer
Sone 1 Sør/Østlandet 3,0%
Sone 2 Vestlandet 4,0%
Sone 3 Trøndelag 4,0%
Sone 4 Nord-Norge 6,0%
Sone 5 Svalbard 7,0%

Betalingsbetingelser
Netto pr. 15 dager, dersom ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling påløper morarenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Leverandøren har salgspant i det leverte utstyr inntil full betaling er skjedd. Kunden skal betale de avtalte vederlag som angitt på faktura.

Leveringsbetingelser
Alle bestillinger over kr. 5000,- leveres fraktfritt unntatt Troms og Finnmark hvor det er 5% frakttillegg. Bestillinger under kr. 5000,- leveres EXW fra våre lager/butikker. Vi forbeholder oss salgspant i solgte varer. Disse forblir vår eiendom inntil betaling har funnet sted. Vi forbeholder oss retten til å beregne ekstra frakt ved bestilling av skaffevarer. For varer som må skaffes fra underleverandør, kan kjøper bli belastet med tilleggskostnader som frakt, ekspedisjonsgebyr, kapptillegg m.m. For varer som ikke er tilgjengelig på lager hos din lokale Etman avdeling, må det påregnes et frakttillegg om varen skal hentes fra annen avdeling.

Ved bestilling av leveranser med verdi under kr 500,- eks mva, beregnes små ordre tillegg på kroner 100,- eks mva. Det beregnes ikke småordretillegg når kunden selv henter varene fra lager.
Force Majeure
Ved lokale eller landsomfattende konflikter, krig, opprør, brann, langvarig strømbrudd, stengte forbindelser eller andre større utfordringer (Force Majeure) som går ut over de forpliktelser Etman har ovenfor sine kunder, vil dette anses som fritakelsesgrunn. Etman vil dermed ikke være erstatningspliktige for de situasjonene som eventuelt skulle oppstå.

Reklamasjon
Ved feil på vare ber vi om at dere tar kontakt med vårt ordrekontor hvor det kan avtales hvordan reklamasjon skal håndteres.

Retur av materiell
Kunde og leverandør skal samarbeide om retur av materiell for å begrense dens omfang samt beskaffenhet.
Dersom kunde skulle ønske å returnere en vare må dette avtales og godkjennes av leverandør i hvert tilfelle.
Ved godkjent retur må det opprettes et returnummer. Returer som ikke er godkjent av leverandøren vil bli avvist, og alle kostnader
tilknyttet en slik retur vil faktureres kunde. Leverandør skal avtale eventuell fraktopphenting fra en av sine transportører.
Varen(e) skal returneres i original emballasje og fremstå som ny. Fraktkostnadene tilknyttet returer skal dekkes av kunde, og det vil bli belastet et returgebyr på 20%.
Dersom retur er forårsaket av leverandør skal kunde ikke belastes for noen omkostninger.
Skaffevarer tas ikke i retur. Reklamasjon vedrørende transportskade skal være
anmerket ved mottak av vare.

Kundens plikter ved mottak, utpakking, reklamasjoner og returer
- Skade som oppdages ved utlevering.
Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal / fraktbrev.
Kontakt Etman Distribusjon AS umiddelbart, fortrinnsvis den avdeling som har sendt varene eller Etmans
salgsrepresentant i området. La gods og emballasje være intakt inntil saken er avklart.

- Skade som oppdages etter at mottaker har kvittert (skjult skade).
Kontakt Etman Distribusjon AS umiddelbart og senest innen 7 dager.
La gods og emballasje være intakt inntil saken er avgjort. Sikre dokumentasjon via foto.

- Skal varene returneres:
Varer som må pakkes om ved retur merkes og veies slik at vi kan bestille henting av disse (som regel del av større ordre).